Η ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΑΕ διαθτουσα να απ τα πλον σγχρονα Εργαστρια Εφαρμοσμνης Γεωργικς ρευνας & Ανπτυξης (R & D) πιστοποιημνο κατ ISO 9001 , να Επιτελεο Ειδικν Επιστημνων και με την εφαρμογ των πλον μοντρνων μεθδων Ανλυσης χουμε 100% Αξιπιστα αποτελσματα και Επιστημονικ τεκμηριωμνη Ερμηνεα των.
Οι παρεχμενες Υπηρεσες προς το Δημσιο, Οργανισμος, Ε. Α. Συνεταιρισμν, Ομδες Παραγωγν και μεμονωμνους Αγρτες εναι:
1.- Πλρης Ανλυση Εδφους – Νερο -  Ιστν και Φλλων (Φυλλοδιαγνωστικ)
2.- Εξταση του Εδφους για την παρξη Παθογνων Μικροοργανισμν και Νηματωδν
3.- ρευνα Παθογνειας του Εδφους (Αλαττητα. Οξτητα κλπ)
4.- ρευνα Γονιμτητας και Καταλληλτητας του Εδφους για Εγκατσταση Φυτεας
5.- Μελτες Μετπλασης Εδαφν
Βσει των αποτελεσμτων συντσσεται κθεση-Γνωμτευση  που περιχει:
α.- Πργραμμα Βασικς και Συμπληρωματικς Λπανσης
β.- Οδηγες Εδαφοβελτωσης σε περιπτσεις Παθογνειας (Αλαττητα Οξτητα) Γονιμτητας.

Επσης η ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΑΕ  , ως κατχουσα πτυχο Μελετν  Γ Τξεως, χει τη δυναττητα Εκπνησης Μελετν Δημοσων ργων στην Ελλδα και Χρες της ΕΕ, τοι:
Κατηγορα 22:  Εδαφολογικς Μελτες και ρευνες
Κατηγορα 23: Γεωργικς Μελτες (Γεωργοοικονομικς - Γεωργοτεχνικς Εγγεων Βελτισεων, Γεωργοκτηνοτροφικο Προγραμματισμο και  Εκμετλλευσης)

Απ του Ιανουαρου 2009 η ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΑΕ  (Με την υλοποηση σχετικς Επνδυσης) θα χει τη δυναττητα να παρχει και τις παρακτω Υπηρεσες:
Α) Αναλσεις Αγροτικν Προντων για υπολεμματα Φυτοφαρμκων και επιβλαβν ουσιν Β) Αναλσεις σχετικς με το Περιβλλον   Γ) Αναλσεις Τροφμων