Τα προντα της ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΑΕ  εναι αποτλεσμα της πλον πρσφατης εφαρμογς της Βιοτεχνολογας στη Γεωργα, αλλ και των συμπυκνωμνων γνσεων της Βιολογας - Βιοχημεας για ριστη ανπτυξη του κθε φυτο, λαμβανομνης υπψη της φυσιολογας του.
Το Ενσωματωμνο σστημα διαχερισης περιλαμβνει την αξιολγηση των προμηθευτν, την επιθερηση και ανλυση λων των συστατικν των πρτων υλν και τσι τα προντα που παργονται και παραδδονται στους πελτες μας εναι εγγυημνα.
Αναλυτικτερα η Εταιρεα μας λαμβνει υπψη της :
α)  Τις απαιτσεις θρψης των φυτν, ανλογα με το εδος, το δαφος, το νερ και τις κλιμα-τολογικς συνθκες, στε να χουμε τη  μγιστη παραγωγ & την ριστη ποιτητα. με τη χρησιμοποηση σο το δυνατν μικροτρων ποσοττων λιπασμτων.
β)  Τη διατρηση της Γονιμτητας του εδφους και τη βελτωση του.
γ)  Τη  προστασα  του περιβλλοντος γενικ (ατμσφαιρα, δαφος, νερ).
δ)  Τη προστασα του ανθρπου (χρστη καταναλωτ) και των ζων, ακολουθντας πιστ τις οδηγες της ΕΕ και ιδιατερα τον ΚΑΝ.2092/91..
ε)  Το συγκερασμ της επιστημονικς γνσης (ρευνα & Τεχνολογα),των διεθνν δεδομνων & της Γεωργικς Πρακτικς.

Τα Προντα μας δρον στον κυτταρικ χυμ και με την αποκλειστικ σνθεσ τους, επιτυγχνουν μια θεαματικ εξισορρπηση του Βιοχημικο επιπδου των θρεπτικν, καθς και την ενεργοποηση των φυσικν και γενετικν δυνατοττων του κθε φυτο, μσα απ τη βελτωση λων των λειτουργιν, τοι:

ΑΠΟΡΡOΦΗΣΗ – ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Αποτλεσμα:       ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΝΤΩΝ.

Τα περισστερα προντα παργονται σμφωνα με τον ΚΑΝ. 2092/91 της ΕΕ (ΕΟΚ) και εναι:
Aσφαλ για το  χρστη, Aτοξικ για τα φυτ και Φιλικ προς το περιβλλον.

Δοκιμζονται και αξιολογονται απ Εξειδικευμνα Ινστιτοτα (για κθε καλλιργεια) της Χρας μας και του Εξωτερικο.

Τα προντα κατατσσονται στς παρακτω κριες κατηγορες:

Α.-  ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ:
       1.  ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  (Εφαρμογ σε λες τις καλλιργειες)
       2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Σειρ Key.
            Αναλυτικτερα:
           Καπνς, Βαμβκι, Τομτα, Παττα, Σπαργγια, Σιτηρ, Μηδικ κλπ
           Ελι, Μηλοειδ, Πυρηνκαρπα, Εσπεριδοειδ, Γιγαρτκαρπα, Ακρδρυα κλπ
           Μποστανικ - Κηπευτικ – Ανθοκομικ
Β.-  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΦΥΤΩΝ – ΕΔΑΦΟΥΣ
       ANTIVIR plus  ANTIBACTER plus   AGRICLEAN plus  ALFOSIT plus  κλπ
Γ.-  ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
       NOBA®   (Natural Organic Bio - Activator)   AATC®        B-PGR
Δ.-  ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ (CORRECTORS):
      CORRESAL plus  (Διορθωτς Παθογενν Εδαφν, Εδαφικς Δομς, Ασβεστου
                                                                     & Διεγρτης Μεταβολισμο των Φυτν)
      HUMINOL 25  (Διορθωτς Οργανικς Ουσας του Εδφους)
      CORRESUL  pH  (Διορθωτς του pH Εδφους & Νερο)
 
Ε.-  ΠΥΚΝΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ & ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ.Σειρ VITAFEED & VITAFOL
Ζ.-   ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ.Σειρ VITAL (Fe, Zn, Mn, Mg, Cu, Ca, B  κλπ)

Η.-   ΚΟΚΚΩΔΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ (Organic Mineral Fertilizers)

Θ.-  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ – ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ & ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ