Η ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΑΕ χει αναπτξει να ευρ δκτυο πωλσεων με κατ τπους αντιπροσπους.
Για τη προθηση των προντων μας ακολουθε την πλον σγχρονη μθοδο, τοι:
* Ενημρωση των Αγροτν (σεμινρια σε κθε χωρι) δια διαλξεων και προβολς slides
  για τα προντα και τις Εφαρμογς των
* Δημιουργα πειραματικν αγρν δια της εφαρμογς των προντων μας
* Συγκριτικο αγρο δια της εφαρμογς διαφρων προντων
* Αναλσεις εδφους και φλλων και διορθωτικς λιπνσεις
Με το τρπο αυτ η ζτηση ξεκιν απ τη βση με αποτλεσμα την μεση εφαρμογ των προντων μας σε ευρεα κλμακα.

Ο προσανατολισμς της ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΑΕ  δεν εναι μνο η διθεση των προντων της, αλλ και η δρση της ως τεχνικο Συμβολου των Πελατν της.
Μια Ομδα Τεχνικς Εξυπηρτησης συνεργζεται στεν με τος πελτες, τσο για τη σωστ, πιστ και επκαιρη εφαρμογ των προντων, σο και για τη λση των προβλημτων που παρουσιζονται  κατ την εξλιξη των καλλιεργειν.
Το Εργαστριο ρευνας & Ανπτυξης (R & D) εκτελε συγκριτικς δοκιμς που αφορον την εφαρμογ προντων και την εξλιξη των καλλιεργειν.

Το Εργαστριο ρευνας & Ανπτυξης (R & D) εκτελε συγκριτικς δοκιμς που αφορον την εφαρμογ προντων και την εξλιξη των καλλιεργειν.
Σε κθε περπτωση και με τη συνεργασα των Πελατν, οριστικοποιομε το πργραμμα εφαρμογν προβανουμε σε διορθωτικς αλλαγς.
Η αξιπιστη ποιτητα και οι υψηλς προδιαγραφς των προντων, χουν δημιουργσει μα
εξαιρετικ σχση εμπιστοσνης με τους Πελτες μας.

Πελτες της ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΑΕ εναι:
 Καταστματα Γεωργικν Εφοδων, Ε.Α.Συν/σμν, Εξειδικευμνοι Συν/σμο, Ομδες Παραγωγν Γεωργικς Βιομηχανες (Καπνο, Τοματοπολτο, Κηπευτικν) καθς και Δημ. Υπηρεσες, Οργανισμο, Ινστιτοτα κλπ.