Η Εταιρεα μας, αν και υπγεται στον κλδο των Λιπασμτων, χει εντελς διαφορετικ Φιλοσοφα και  Προσανατολισμ απ τις υπλοιπες που εναι καθαρ Βιομηχανες παραγωγς χημικν λιπασμτων.
Η ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΑΕ, πως προαναφρθηκε δη, δραστηριοποιεται σε δο τομες:
α) Στν Ανπτυξη & Παραγωγ εξειδικευμνων τπων Λιπασμτων και Σκευασμτων για κθε καλλιργεια και ιδιατερα τπων ανταποκρινομνων στον ΚΑΝ. 2092/91 της ΕΕ.
Τα Λιπσματα & Σκευσματα  αυτ σε πολ μικρς ποστητες ανταποκρνονται στις ανγκες θρψης των φυτν, δεν εναι φυτοτοξικ, εναι ασφαλ για το χρστη και φιλικ προς το περιβλλον.
β) Στην ρευνα των αναγκν λπανσης των καλλιεργειν ανλογα με το τπο του εδφους (Μηχανικ ανλυση, Γονιμτητα, Υπρχοντα θρεπτικ κλπ) μσα απ εδαφοανλυση & φυλλοδιαγνωστικ και λλους παργοντες της φυσιολογας του φυτο.
Ο συνδυασμς αυτς επιτρπει τον συγκερασμ της επιστημονικς γνσης (Εδαφολογα) και της πρακτικς της Λπανσης  για:
α) Κλυψη των θρεπτικν αναγκν των καλλιεργειν
β) Ορθολογικ Λπανση (που απαιτεται χρση χημικν λιπασμτων)
γ) Διατρηση αλλ και βελτωση της γονιμτητας του εδφους
δ) Αξηση της παραγωγς και βελτωση της ποιτητας των αγροτικν προντων
ε) Μεωση των περιβαλλοντικν επιπτσεων απ τα χημικ λιπσματα
Σνα δυναμικ, εξελισσμενο κλδο επιστμης πως εναι η Εδαφολογα- Θρψη Φυτν, με σκοπ τη μελτη και αξιοποηση αυτο του πλουτοπαραγωγικο εθνικο κεφαλαου του Εδφους της Χρας μας, χι μνο στο σημεριν αναπτυξιακ-οικονομικ πλασιο αλλ και για τις επμενες γενις ο προβληματισμς μας πρπει να εναι μεγλος, οξς και βασισμνος στις εμπειρες του παρελθντος και στη σημεριν γνση να εκτενεται στο μλλον.
Η επλυση των προβλημτων της λπανσης θα ταν απλοστερη εν θα μποροσε να βασισθε σε τυποποιημνους καννες. Επειδ αυτ εναι ανφικτο, πρπει να ακολουθεται μα γενικ αρχ κατ την εφαρμογ των λιπνσεων.
Σμφωνα με αυτ θα πρπει να επιδικεται η επιτυχς αντιμετπιση της πλρους θρψης των φυτν σε συνδυασμ με τη διατρηση & βελτωση της γονιμτητας του εδφους.
Η Χρα μας εναι Μλος της ΕΕ, που λα τα Κρτη-Μλη καταβλουν ιδιατερη προσπθεια για την αντιμετπιση του προβλματος της ορθολογικς λπανσης των καλλιεργειν, την αξηση των αποδσεων, τη βελτωση της ποιτητας των προντων και τη προστασα του περιβλλοντος.
Στη φιλοσοφα της ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΑΕ  η προσοχ και ο σεβασμς προς το Περιβλλον εναι πντα σε πρτη θση
Η εφαρμογ προγρμματος ρευνας της Λπανσης των καλλιεργειν προσαρμοσμνου στα παραπνω εναι απλυτα απαρατητο.
Εναι επιτακτικ ανγκη να ξεπεραστον τα παλι κλισ λπανσης και οι παρωχημνες αντιλψεις και δογματισμο.

Η πολιτικ της λπανσης θα πρπει να αντιμετωπισθε σαν να δυναμικ σστημα αποτελομενο απ αλληλοεπιδρντες επιστημονικος, τεχνολογικος, περιβαλλοντολογικος και κοινωνικο-οικονομικος παργοντες.