Η ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΑΕ είναι πολύ ισχυρή στην Έρευνα & Ανάπτυξη (R & D),διαθέτουσα ένα από τα πλέον σύγχρονα Εργαστήρια Εφαρμοσμένης Γεωργικής Έρευνας.
Το τμήμα R & D μας εργάζεται για να καινοτομήσει με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων μας και το σχεδιασμό των συνταγών. Τα αναπτυξιακά έργα της ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΑΕ παρέχουν τα νέα εργαλεία στους πελάτες μας για να λάβουν τις μέγιστες παραγωγές σε συνδυασμό με την άριστη ποιότητα.
Συμμετέχει σε διάφορα Ερευνητικά Έργα χρηματοδοτούμενα (κατά μεγάλο ποσοστό) από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους.
Την 30ην Ιουνίου 2006 περατώθηκε επιτυχώς το Πρόγραμμα Καινοτομίας της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης “ΤΕΧΝΟΓΕΝΕΣΙΣ”, που είχε ως Αντικείμενο την Έρευνα – Ανάπτυξη και Πιλοτική Παραγωγή “Οργανοχημικού Συμπλόκου Διατήρησης και Βελτίωσης της Γονιμότητας των Παθογενών Εδαφών” (Corresal plus)

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω Ερευνητικά Έργα:
o Έρευνα & Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Βιοτεχνολογικών Σκευασμάτων.
o Έρευνα & Ανάπτυξη Βιολογικών Συμπλόκων (Βιολογική Γεωργία)
o Προστασία Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα Βιοτόπων
o Παραγωγή Διορθωτών Αλκαλικών και Οξίνων Εδαφών
o Ανάπτυξη και Παραγωγή Βιολογικών-Οργανικών Ρυθμιστών Ανάπτυξης

Corresal Plus

Οργανοχημικό Σύμπλοκο Διατήρησης και Βελτίωσης της Γονιμότητας των Παθογενών Εδαφών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στίς μέρες μας,ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι αγρότες, είναι η αλατότητα (εδάφους, νερού άρδευσης, λιπασμάτων κλπ).
Εξαιτίας της αλματώδους ανάπτυξης της Γεωργίας: Σύγχρονα συστήματα άρδευσης, μεγάλη παραγωγή προϊόντων, νέες καλλιέργειες, εκμετάλλευση χαμηλής ποιότητας εδαφών κλπ, οι αγρότες πρέπει να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα όπως:αλμυρά / νατριωμένα εδάφη, αλμυρά νερά, υποβαθμισμένα εδάφη λόγω της αλόγιστης χρήσης χημικών λιπασμάτων κλπ, για να εξασφαλίσουν μεγάλα κέρδη από τις καλλιέργειές τους.
Είναι αρκετά γνωστός ο ρόλος των οργανικών οξέων καθώς και του ασβεστίου στη διαδικασία βελτίωσης της δομής του εδάφους με σκοπό την εξασφάλιση των καλλιτέρων συνθηκών λίπανσης γι’αυτά.
CORRESAL plus : Διορθωτής Αλατότητας
Είναι ένα οργανικό, υγρό προϊόν, απόλυτα διαλυτό στο νερό, που παράγεται από οργανικά οξέα τα οποία είναι εκχύλισμα οργανικής ουσίας φυτικής προέλευσης.
Εξαιτίας της ειδικής σύνθεσης του σε οργανικά οξέα είναι το πλέον κατάλληλο προϊόν να χρησιμοποιείται “κυριαρχικά” στα σύγχρονα συστήματα άρδευσης για να μειώσει ή αποτρέψει τα προβλήματα που δημιουργούνται σε εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία ή σε εδάφη με υπερβολική αλατότητα ή στό αρδευτικό νερό.
Η εγγυημένη σύνθεση του CORRESAL είναι:
Τ Υ Π Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η % W/W % W/V

Ολική οργανική ουσία (p.s.m.s.) 18,50 -
Οργανικά Οξέα 17,60 22,90
Ολικό Άζωτο (Ν) 5,80 7,50
Οξείδιο του Ασβεστίου (CaO) 12,50 16,25
Ασβέστιο (Ca) 9,00 10,38
Πυκνότητα (Density) 1,30 grs/cc
Υδατοδιαλυτότητα 100%
Φυσική κατάσταση - Χρώμα Υγρό βαθύ Καφέ
pH 4-5

CORRESAL : H σπουδαιότητα των Οργανικών Οξέων
Τα οργανικά Οξέα είναι ένα σταθερό και ενεργό κλάσμα των κολλοϊδών της οργανικής ουσίας, αρκετά σύνθετο και χημικά πολύ ενεργό, που δίνει τόσο στο έδαφος, όσο και στο φυτό εξαιρετικά πλεονεκτήματα (θα αναφερθούν).
CORRESAL : Η σπουδαιότητα του Ασβεστίου
Το Ασβέστιο είναι ένα δευτερογενές μακροστοιχείο μεγάλης σημασίας για τη γεωργία από δύο απόψεις:
Ως ένας ιξώδης και αναγεννητικός παράγοντας γιά τα αλατούχα / νατριωμένα εδάφη και τα αλμυρά νερά ( με περίσσεια ClNa).
Ως ένας δομικός παράγοντας του κυτταρικών τοιχωμάτων των φυτικών ιστών, δίνοντας σταθερότητα και σκληρότητα για να αυξηθεί η περίοδος διατήρησής των και να βελτιωθεί τη ποιότητα των φρούτων.
CORRESAL: Κύριες επιδράσεις στό ΄Εδαφος
ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΓΙΛΛΩΔΩΝ & ΑΜΜΩΔΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
Συμπαγή εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε άργιλλο, έχουν προβλήματα αερισμού, στράγγισης και καλής ανάπτυξης των καλλιεργειών. Η συνεκτικότητα των αργιλλωδών εδαφών με μεγάλη περιεκτικότητα σε Νάτριο (Na++ ),οφείλεται στο ότι το Νάτριο έλκεται ισχυρά από το Αργιλικό σύμπλοκο. Τα οργανικά οξέα μπορούν να διώξουν το κατιόν αυτό και να μειώσουν πολύ τη συνεκτικότητα των εδαφών αυτών.
Στα αμμώδη εδάφη, τα οργανικά οξέα δρούν ως ένας δεσμός μεταξύ των κλασμάτων της άμμου, σχηματίζοντας πιο σταθερά μίγματα και αυξάνοντας μ’αυτό το τρόπο την ικανότητα απορρόφησης του νερού.
ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Συχνά παρατηρούνται εδάφη με υπερβολικές συγκεντρώσεις αλάτων. Η περιεκτικότητα σε άλατα στο έδαφος / νερό επιδρά πολύ αρνητικά στις καλλιέργειες. Το πιο σημαντικό πρόβλημα που προκαλείται από την αλατότητα είναι η νατριωμένη (sodic) κατάσταση του εδάφους με επιπτώσεις τόσο στη δομή του εδάφους, όσο και στη θρέψη των φυτών λόγω του υψηλού pH.
Για να διορθώσουμε τη “SODIC κατάσταση”, είναι απαραίτητο να αυξήσουμε τη ποσότητα Ca στο κολλοειδές σύμπλοκο-διαλυτό κλάσμα. Η εφαρμογή των οργανικών οξέων ασβεστούχου βάσης (9,0% w/w Ca+ +) στο έδαφος, προκαλεί την αναπλήρωση του Νατρίου (Na+) του κολλοειδούς συμπλόκου, το οποίο μένει ελεύθερο ιόν και διηθείται από το νερό της άρδευσης.
ΣΠΑΖΕΙ ΤΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΕΔΑΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ
Η εφαρμογή των οργανικών οξέων σε αλκαλικές συνθήκες προκαλεί μία σύνθετη ικανότητα των μεταλλικών στοιχείων, σπάζοντας πρώτα τους δεσμούς των και δημιουργώντας μετά συν-θήκες απορρόφησής των από τα φυτά. Τυπικό παράδειγμα η δέσμευση Σιδήρου σε πηλώδη εδάφη που προκαλεί χλώρωση. Η απλή πρόσθεση CORRESAL εξαλείφει τη χλώρωση.
ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
Το ασβέστιο είναι ένα στοιχείο με χαμηλή κινητικότητα μέσα στο φυτό. Ο καλύτερος τρόπος να λύσουμε αυτή τη θρεπτική ανεπάρκεια είναι η κλασματική διανομή ασβεστίου κατά τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου, με κάθε σύστημα άρδευσης, μέσω των ριζών. Τα οργανικά οξέα μαζί με το ασβέστιο (CORRESAL) δρούν συνεργιστικά για την αφομοίωσή του από τα φυτά.
CORRESAL: Τρόποι εφαρμογής
Δεν παρουσιάζει καμιά αρνητική επίδραση λόγω τρόπου εφαρμογής, από τη στιγμή που είναι ένα οργανικό προϊόν σε υγρή μορφή, απόλυτα διαλυτό στο νερό άρδευσης. Μπορεί να εφαρμοσθεί με κάθε αρδευτικό σύστημα και σε οποιαδήποτε φάση του καλλιεργητικού κύκλου για να πετύχουμε μια ισορροπημένη ανάπτυξη.
Πώς και πού πρέπει να εφαρμόζεται;
Εφαρμόζεται ως Διορθωτής Αλατούχων / Νατριωμένων Εδαφών
Εφαρμόζεται ως Διορθωτής Αλμυρών Νερών
Εφαρμόζεται ως Μεταπλάστης Εδαφών ( Διαλύει τα εδαφικά σύμπλοκα)
Εφαρμόζεται ως Διορθωτής Ασβεστίου
CORRESAL : Δόσεις εφαρμογής
1. CORRESAL : Ως Διορθωτής Αλατούχων / Νατριωμένων Εδαφών
Η οργανική σύνθεση του CORRESAL είναι βασική για τη διόρθωση των προβλημάτων αλατότητας των εδαφών.
Η δοσολογία του είναι ανάλογη της ανάλυσης αλατότητας, της ευαισθησίας του φυτού, τη δομής του εδάφους και του συστήματος άρδευσης.
Ενδεικτική δοσολογία παραθέτουμε παρακάτω, για συστήματα επιφανειακής άρδευσης με νερό κατάλληλο. Οι μονάδες μέτρησης είναι:
- C.E. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα σε mmhos/cm- P.S.I. Εναλλακτικό Νάτριο %- Δόση Λίτρα ανά στρέμμα
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
C.E. mmhos/cm 1-2 3-4 1-2 3-4
P.S.I. % 5-10 10-20 5-10 10-20

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΥΤΑ ΜΕΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΥΤΑ
Αμμώδες 2-3 5-6 2-2,5 4,5-5,0
Πηλώδες 3-4 6-7 2,5-3,0 5-6,0
Αργιλλώδες 4-5 7-8 3,5-4,5 6-7,5
*Γιά άλλα δεδομένα αλατότητας ρωτήστε τη Τεχνική μας Υπηρεσία.

2. CORRESAL : Ως Διορθωτής Αλμυρών Νερών
Η δοσολογία είναι ανάλογη με το τύπο αλατότητας, την ευαισθησία του φυτού και το τύπο του εδάφους. Η δόση του CORRESAL είναι σε λίτρα/m3 του νερού άρδευσης
.Η μεγαλύτερη τιμή είναι ειδικά γιά καλλιέργειες πολύ ευαίσθητες.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (SAR)
mmhos/cm gr/l 2 4 6 8 10 12

0,5 1 0,3 0,6 5 10 10 20 20 30 30 49 40 50 50 60
1 2 0,6 1,2 10 15 20 25 30 35 40 50 50 60 60 70
2 3 1,2 1,9 15 20 25 30 35 45 50 60 60 70 70 80
3 4 1,9 2,5 20 30 30 40 45 55 60 70 70 80 80 90
4 5 2,5 3,2 30 40 40 50 55 65 70 80 80 90 90 100
5 6 3,2 3,8 40 50 50 60 65 75 80 90 90 100 100 110

Ευαίσθητες καλλιέργειες: Φασόλια,Καρότα,Φράουλα,Κολοκυνθοειδή,Μαρούλια,Εσπεριδοειδή,Μήλα,Αμύγδαλα, Ροδάκινα κλπ
Ημιευαίσθητες καλλιέργειες: Ντομάτα, Σπανάκι, Αμπέλια, Βαμβάκι, Ρύζι, Καλαμπόκι, Πεπόνια, Καρπούζια, Τεύτλα κλπ.
3. CORRESAL : Ως παράγων θραύσης των Εδαφικών Συμπλόκων
Η υπερβολική ΝΡΚ λίπανση που εφαρμόζεται στις ευαίσθητες υπαίθριες ή θερμοκηπιακές καλλιέργειες προκαλεί μερική δέσμευση των μακρο- & μικροθρεπτικών εξαιτίας της περίσσειας των διαλυτών αλάτων. Η εφαρμογή του CORRESAL μειώνει σημαντικά αυτό το πρόβλημα χάρη στήν ικανότητά του να σπάει τά σύμπλοκα, ωθούμενο από την οργανική δομή του.
Ο μέσος όρος της δοσολογίας, στήν αρχή κάθε καλλιέργειας, γιά τη μείωση στό ελάχιστο των αλάτων είναι:
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΣΗ CORRESAL (Λίτρα/στρ)
Αμμώδης 1,0 - 1,5
Πηλώδης 2,0 - 2,5
Αργιλλώδης 3,0 - 3,5
4. CORRESAL: Ως Διορθωτής Ασβεστίου
Το περιεχόμενο Ασβέστιο (Ca++),συνδεδεμένο με τα οργανικά οξέα, σχηματίζει ένα υψηλής στάθμης Ασβεστο-Οργανικό σύμπλοκο σε ένα μεγάλο εύρος βαθμίδων pH,κάνοντας ευκολότερη την αφομοίωση ασβεστίου από το φυτό μέσω οποιουδήποτε αρδευτικού συστήματος.
Ο μέσος όρος ενδεικτικής δοσολογίας είναι: 0,3-0,4 Lit CORRESAL / στρ & εφαρμογή.
Συνιστάται να γίνωνται 4-8 εφαρμογές κατά τη διάρκεια ζωής της καλλιέργειας (κάθε 10 ή 20 ημέρες) γιά να προσλαμβάνεται Ασβέστιο κατά ένα ισορροπημένο και σταθερό τρόπο και έτσι νά έχουμε βελτίωση της ποιότητας, σκληρότητα και μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης της καλλιέργειας.
Καλλιέργειες που ειδικά ενδείκνυται να γίνωνται εφαρμογές CORRESAL,είναι: Καπνός - Ντομάτα - Μήλα - Αχλάδια - Ακτινίδια - Εσπεριδοειδή - Μαρούλια - Διάφορα Λαχανικά
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
1. Το CORRESAL είναι ατοξικό για το χρήστη και ασφαλές γιά το περιβάλλον
2. Να μη αναμειγνύεται με φωσφορικά λιπάσματα περιεκτικότητας πάνω από 10% σε P2O5.
3. Να αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος. ΄Αριστη θερμοκρασία αποθήκευσης 5-20 0C.
4. Να χρησιμοποιείται βάσει Γεωπονικών Οδηγιών.